Johanna`s Praktijk

Tel: 0523-682822
mob: 06-16235914 
j[email protected]


_____________________________________________________________________________________________

Behandelvoorwaarden.

Behandelvoorwaarden Johanna`s Praktijk.

 • De behandeling door mij, Kan leiden tot een gunstig resultaat ten aanzien van klachten, maar vervangt NOOIT een arts.
 • Ik zal NOOIT adviseren aan een cliënt om zich van enige vorm van medisch handelen te onttrekken, Als de cliënt dit doet, dan is dit         voor eigen verantwoording.
 • De adviezen die ik geef, zijn een interpretatie van MIJN visie en zijn niet de absolute waarheid.
 • De cliënt is uit vrije wil onder behandeling en blijft ten alle tijden ZELF verantwoordelijk voor de beslissingen en gebeurtenissen in

      zijn/haar leven. 

 • Ik geef BEGELEIDING EN ADVIEZEN, maar ben NIET VERANTWOORDELIJK voor de UITVOERING van deze adviezen.
 • De INZET van de CLIËNT bepaalt het resultaat.
 • Met mijn energetische behandeling ONDERSTEUN ik het proces, het daadwerkelijke proces wordt door de cliënt zelf uitgevoerd.
 • Het is een misvatting om te denken dat IK iemand genees. Ik ben geen tovenaar! IK geef ondersteuning en coaching hoe het lichaam

     aan te zetten/ondersteunen in het zelfherstellend proces.

 • Ik maak contact met het lichaam en MAG DOORGEVEN wat HET LICHAAM verteld. Dit is dus niet MIJN informatie!!
 • Ik mag alleen de informatie doorgeven aan de cliënt als ik daar TOESTEMMING van HET LICHAAM voor krijg, het is niet aan mij om 

     te bepalen wat er aan informatie wordt vrijgegeven.  

 • Bij het doorgeven van de informatie is de cliënt TEN ALLE TIJDEN ZELF VERANTWOORDELIJK voor de

     verwerking/uitvoering/hantering van deze informatie. IK MAG GEEN BESLISSINGEN hierover nemen, omdat IK NIET MAG  

     BESLISsen over het leven van een ander.Zij mogen leren van hun gemaakte fouten. 

     Dat zorgt juist voor inzichten en daardoor(persoonlijke) groei in bewustzijn. Ik geef alleen adviezen, de uitvoering ligt bij de persoon       zelf.

 • De duur van een sessie omvat ALLE aan de cliënt besteedde tijd, dus zowel gesprekken voeren, het energetisch behandelen,

     oefeningen doen en/of vragen beantwoorden.

 • De cliënt kan rekenen op begeleiding via mail d.m.v. het beantwoorden van vragen, mits dit binnen de perken blijft. Wordt er

    uitgebreid, meerdere keren per week of intensieve begeleiding via mail gevraagd, dan zal ook hier een consulttarief voor in rekening 

    gebracht worden.

 • Mijn begeleiding vindt plaats op werkdagen (maandag t/m vrijdag), dit geld ook voor het beantwoorden van e-mails.
 • Mocht er extra begeleiding via mail in het weekend of op feestdagen nodig zijn, dan wordt hier een weekendtarief voor in rekening

    gebracht (weektarief =e-mailconsult+ € 10,)

 • De cliënt is ZELF verantwoordelijk om bij AANVANG VAN DE SESSIE aan te geven HOE LANG een sessie mag duren. Dit omdat ik

    geen idee van tijd heb als ik in contact sta met het lichaam. Waarom niet? Omdat geld of tijd voor een lichaam niet belangrijk is, die

    geeft net zoveel informatie door als er nodig is om iets duidelijk te maken of op te kunnen lossen. En ik en dan van mijn eigen

    energie losgekoppeld en dus ook van tijd. Ik moet dan van TE VOREN een waarschuwingssignaal instellen om te laten weten dat het

    tijd is.  wordt dit niet aangegeven, dan gaan we door tot het lichaam het aangeeft dat het klaar is.  
    De tijd die aan de cliënt besteed is, wordt uiteraard in rekening gebracht.

 • De DUUR VAN EEN SESSIE kan PER KEER VERSCHILLEN en hierdoor ook de kosten. Wil de cliënt een vast bedrag, dan dient de

     cliënt dit VAN TE VOREN AANGEGEVEN WORDEN, zodat hier geen onduidelijkheden over ontstaan, Wordt het NIET VAN TE VOREN

     aangegeven, dan wordt de gebruikte tijd in rekening gebracht.  

 • De cliënt bepaalt ZELF wat de frequentie en de duur van een behandelingstraject is. Dit is wederom omdat de cliënt alleen ZELF kan

    beslissen wat goed voor hem/haar is en hierdoor leert om ZELF TE LUISTEREN NAAR ZIJN/HAAR LICHAAM/BEHOEFTEN EN OOK

    ZELF BESLISSINGEN TE NEMEN VOOR ZIJN /HAAR LEVEN. 

   Op het moment dat ik informatie mag geven, kan deze informatie heel confronterend zijn. Dit komt omdat ik de situatie                    uitvergroot .zodat het duidelijk voor de cliënt wordt wat er bedoeld wordt..   

    De gegeven informatie is informatie waarvan de cliënt zich vaak totaal

    niet bewust is en door deze informatie a.h.w. onder de microscoop te leggen, kan het ook zichtbaar en gezien worden door de

    mensen  die zich hier niet van bewust zijn.
    Deze confrontatie is TEN ALLE TIJDEN  met een POSITIEF EN OPBOUWENDE INTENTIE EN

    NOOIT OM IEMAND AF TE BREKEN.
    De personen die hierbij betrokken zijn hebben ALTIJD NAAR HUN BESTE WETEN GEHANDELD, dus

    het gaat hier NIET om mensen slecht neer te zetten, wij kijken eenvoudig naar een situatie met bepaalde personen, op een bepaald

    moment, met bepaalde emoties en handelingen en met die gegevens gaan we kijken wat we kunnen veranderen om die situatie en

    daarmee die emotie met als gevolg bepaalde klachten, in het gevolg te kunnen voorkomen.                       
    Wederom is het aan de CLIËNT ZELF of hij/zij hier iets mee doet en of er dus een verandering in de toekomst zal optreden of niet.           Een cliënt kan in een behandeling altijd STOP zeggen en wordt de energie stil gezet.                                                                                         IK manipuleer niet! de cliënt blijft baas over zijn/haar lichaam, ziel,leven en energie. 

 • Soms kan een behandeling ook lichamelijke pijn geven. Dit komt omdat de energie een soort “kortsluiting” geeft als het op een

    blokkade stuit of de cellen een soort “ spierpijn geven als ze in beweging komen. Dit zijn TIJDELIJKE klachten en helaas niet altijd te 

    voorkomen. Ik zie het als een positief effect, het geeft namelijk aan dat er beweging komt !

 • De cliënt is zelf verantwoordelijk om veranderingen of aanpassingen in deze voorwaarden in de gaten te houden door regelmatig
        de behandelvoorwaarden op de website te lezen. 
        
 •  Als de cliënt met een behandeling begint, heeft hij/zij deze behandelvoorwaarden gelezen en gaat hiermee akkoord.
Johanna`s Praktijk                                                            Naam:
Johanna van der Graaf- Boensma                                            

Polberg 58                                                                          Handtekening:                                                    
7772 EW
Hardenberg
tel: 0523-682822

[email protected]